درباره نشریه:

فصلنامه مالی و بانکداری، یک نشریه با داوری بسته، دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی منتشر می‌شود. تمرکز این نشریه موضوعات روز و کاربردی حوزه مالی و بانکداری است. در این نشریه مقالات پژوهشی به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود و مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی جهت تسهیل شناسایی و جستجو هر مقاله شماره شناسایی خاص (DOI) خود را دارد. از دیگر اطلاعات کلیدی مربوط به این نشریه موارد ذیل قابل ذکر است:

  • کشور محل چاپ: ایران
  • ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
  • توالی انتشار: فصلنامه
  • سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات
  • زبان انتشار: فارسی به همراه چکیده انگلیسی
  • دسترسی قبلی: بلی
  • نوع داوری: دو سو ناشناس